kbl-havn

Kontingenter og avgifter for 2023

Innmeldingsavgift

kr 15.000,-

Aktivt medlemskap

kr 1.000,- år

Passivt medlemskap

250,- år

Antall dugnadstimer

8 pr. år (a 325,-)

Øvrige avgifter